Accès al Blog   Català Castellano English
Nascut a Barcelona (1967) ha cursat estudis de piano, solfeig i harmonia al Conservatori Municipal de Música de Barcelona; al Taller de Músics, de piano jazz amb Toni Olaf Sabater i Lluís Vidal; combo amb Daniel Roth; harmonia (jazz i música moderna) amb Lluís Vergés i Zé Eduardo, i ha assistit a les classes magistrals de piano de Bruce Barth i Hal Garper. Va obtenir la diplomatura de Grau Superior expedida per l’INCANOP (1994) i el Títol Superior de Música (Convocatòria Única) expedit per l’Escola Superior de Música de Catalunya (2009).

Ha col·laborat amb grups i realitzat enregistraments amb músics com Randy Brecker, Michael Mossman, John Mosca, Robin Eubanks, Dennis Rowland, Theo Bleckman, Chris Kase, Allan Skidmore, Jorge Rossy, Peer Wyboris, Jordi Bonell, Juan Mungia, Adam Colker, Bob Sands, Perico Sambeat, Chris Higgins, Omer Avital, Gary Willis, Jeff Fuczinsky, Kirk Covington, Armand Sabal.leco, Horacio “El Negro”, Gonzalo Rubalcaba, Dick Oatts...

A més dels seus projectes vinculats al jazz (entre ells, els endegats amb el seu trio), Joan Díaz ha participat en diverses bandes sonores de curts i llargs per al cinema (veure apartat B.S.O.) i ha apostat per la creació d’espectacles que fusionen diverses disciplines artístiques, com és el cas dels muntatges El centre del món i Dalirógena –ambdós, incorporant elements audiovisuals- o Electra –amb la presència de dansa contemporània.

Igualment remarcable és la seva experiència en l’àmbit docent. Díaz ha estat professor a Musikene (Centre Superior d’Estudis Musicals del País Basc) i actualment ho és a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), en l’àmbit de Jazz i Música Moderna (piano, combos i improvisació), així com al Taller de Músics (piano i combo). Díaz ha estat designat sotsdirector del Grau Superior de Música del Taller de Músics (a partir de setembre de 2009).

PREMIS
. Millor pianista i teclista per l’Associació de Músics de Jazz de Catalunya els anys 2001, 2002, 2004, 2005 i 2006
. Nominat als premis ARC 2005 i 2009
. Premi de la revista Jaç de la crítica 2008 per We sing Bill Evans
. Finalista als premis ARC 2009

EXPERIÈNCIA PEDAGÒGICA
. Professor de piano i combos al Taller de Músics de Barcelona (1987-88 al 1999-00 / En l’actualitat). Sotsdirector del Grau Superior de Música del Taller de Músics, a partir de setembre de 2009
. Professor de piano, combos i improvisació a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC / En l’actualitat)
. Professor de piano i combos a Musikene (Centre Superior d’Estudis Musicals del País Basc. 2002-2003 / 2005-2006)
Joan Díaz ha estat professor d’història de la música al Centre d’Estudis Montseny (1989-90), al Blue Train de Sabadell (1990-1991 al 1996-97), a l’Alois Haba (1997-98), d’improvisació i grups instrumentals a Aula 7; de piano, harmonia i combos al 1r Seminari de Jazz de Saragossa, al Master Class de Menorca (Mahó), de piano i combos al Seminari Internacional de Zarautz (edició I/III/IV/V), al 1r Seminari de Jazz organitzat pel Conservatori d’Albacete, al Seminari organitzat per l’Escola Municipal de Música de Saragossa i, més recentment, al Seminari Internacional de Jazz i Flamenc (2008) promogut pel Taller de Músics (Barcelona).

FESTIVALS
. Festival Internacional de Jazz de Terrassa amb Apoteke i Big Band de la Jazz Cava de Terrassa
. Festival Internacional de Jazz de Barcelona amb Apoteke i Geni Barry trio
. Mostra Internacional de Jazz de Guetxo amb Mikel Andueza quartet i 666
. Mostra de Jazz d’Eivissa per a joves intèrprets amb Apoteke i Miralta-Cuadrada quintet
. Festival Internacional de Jazz de Leverkusen amb 666
. Festival de Jazz de Saragossa amb Joan Díaz quartet
. Festival de Jazz de Lugo amb Joan Díaz quintet i Cónclave
. Festival de Jazz de Borja a piano solo
. Festival de Jazz de Donostia amb Mikel Andueza/ Chris Kase quintet/ David Mengual Nonet i la Big Band del 40è aniversari
. Festival de Jazz de Torroella de Montgrí amb Jazz entre amigos
. Festival Internacional de Jazz de La Palma de Gran Canaria amb Princess of Time
. Festival de Granollers amb David Mengual Nonet
. Festival de Jazz de Girona amb Proyecto Komeda i David Mengual Nonet
. 1r Festival de Jazz de la Paz (Bolívia) amb Instint Animal
. 1r cicle de Jazz al Teatre Nacional del Sucre de Quito/ Equador, a piano solo
. VII Festival au Desert d’Essakane/ Mali
. La Noche en blanco de Madrid amb Sílvia Pérez (We sing Bill Evans)
. Setmana de Cultura Catalana a Blanquerna, delegació del Govern de la Generalitat a Madrid -abril de 2009-
. Festival de Jazz de VIC (Pianíssim, concert inaugural) a piano
Copyright 2009 Joan Díaz. All rights reserved.